top of page
夢蝶草

夢蝶草

周夢蝶原聲朗讀。首版限量珍藏作品集。

 

靜似奔雷。一隻蝴蝶正為我

預言著一個石頭也會開花的世紀

 

詩人周夢蝶,世人皆以「周公」稱之。一則其人謙沖淡薄、安貧樂道,詩作高妙,直指生命本質;再則畢生與世無違,紅塵落腳,來去從容,絕似街頭巷尾老人家,鄰家爺爺,親切易近,因以「公」稱。

 

周公之詩難說。詩風簡約,餘韻悠遠,大得中國畫留白之精髓;引禪入詩,有諧趣,有棒喝,孤獨、蒼茫常見於字句間,主客難分而曖曖內含光。悠閒捧讀一過,物我兩忘,實得生活之趣,生命之真。時人常贈以「詩僧」之號,在他而言,「寫詩是一種修行」或更貼近。——詩,作為一種抵抗或戒律,人間顛倒夢想遂如露如電,乃於娑婆世界覺其有情。

 

世人所推崇,與其說其詩,毋寧說其人。周公在武昌街明星咖啡館騎樓擺攤

販書,一簞食一瓢飲,人不堪其憂,伊不改其樂。練字、寫詩、養神、讀書、

談天,處紅塵而有出世之懷抱,清貧自守,與人為善,二十一年不改其志。識

與不識者多感其心意,念想不輟,遂成為台北最美麗的一道文化風景。二○一四

年初夏周公過世,海峽兩岸三地同表哀悼,發文追逝者絡繹不絕,得華文詩人

之所未曾有,誠詩人之大者也。

 

周公逝後,友人秉其遺意,而有「周夢蝶詩獎」之設,用以獎勵後輩

新詩創作評論。為籌措基金,乃有此套作品集之出版。

 

本套作品集包含周夢蝶三大傳世瑰寶: 一為詩作精選《夢蝶草》,

二是首度問世、令人動容的周夢蝶原聲朗讀光碟《夢蝶吟》,三是

周夢蝶手抄《心經》真跡,名為《夢蝶墨》。

 

NT$1,750價格
bottom of page