top of page
夢蝶草(平裝本)

夢蝶草(平裝本)

夢蝶草平裝版,單書。

 

開本:132x160mm

 

平裝單行本購滿2本免運費

  詩人周夢蝶,世人皆以「周公」稱之。一則其人謙沖淡薄、安貧樂道,詩作高妙,直指生命本質;再則畢生與世無違,紅塵落腳,來去從容,絕似街頭巷尾老人家,鄰家爺爺,親切易近,因以「公」稱。

 

  周公之詩難說。詩風簡約,餘韻悠遠,大得中國畫留白之精髓;引禪入詩,有諧趣,有棒喝,孤獨、蒼茫常見於字句間,主客難分而曖曖內含光。悠閒捧讀一過,物我兩忘,實得生活之趣,生命之真。時人常贈以「詩僧」之號,在他而言,「寫詩是一種修行」或更貼近。──詩,作為一種抵抗或戒律,人間顛倒夢想遂如露如電,乃於娑婆世界覺其有情。

 

  世人所推崇,與其說其詩,毋寧說其人。周公在武昌街明星咖啡館騎樓擺攤販書,一簞食一瓢飲,人不堪其憂,伊不改其樂。練字、寫詩、養神、讀書、談天,處紅塵而有出世之懷抱,清貧自守,與人為善,二十一年不改其志。識與不識者多感其心意,念想不輟,遂成為台北最美麗的一道文化風景。二○一四年初夏周公過世,海峽兩岸三地同表哀悼,發文追逝者絡繹不絕,得華文詩人之所未曾有,誠詩人之大者也。

 

  周公逝後,友人秉其遺意,而有「周夢蝶詩獎」之設,用以獎勵後輩新詩創作評論。為籌措基金,乃有《夢蝶草》限量精裝版之出版。

此精裝版包括詩集一、手跡墨寶一、朗讀CD一,組裝成套。2016年推出後,反應熱烈,目前幾已銷售一空。諸多讀者反映,希望得能再版,經討論後,決定單獨出版詩集平裝版,讓更多讀者能分享他用一生「於雪中取火,且鑄火為雪」而寫成的詩作。

    全書收錄詩作99首,分「天地」、「日月」、「星辰」三篇,每篇33首,寓意:「在天地之間讀詩。知其寬容也」、「在日月之下讀詩,知其清明也。」、「在星辰之畔讀詩,知其溫柔也」。周公詩作菁華,當盡瘁於斯矣。

 

此平裝版仍由劉開繪圖,楊雅棠裝幀設計,信必維持質感,而能一新讀者耳目。

 

NT$450價格
bottom of page